ತಿಂಗಕೋರ್ ಮೊಟ್ಟ್ ತಲಕಾವೇರಿಕ್ : ಕನ್ನಿಕಾವೇರಿ ಕುಂಡ್ ಭೇಟಿ

January 18, 2021

ಮಡಿಕೇರಿ ಜ.18 : ತಿಂಗಕೋರ್ ಮೊಟ್ಟ್ ತಲಕಾವೇರಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಿಕಾವೇರಿ ಕುಂಡ್(ಕನ್ನಿ ಕುಂಡ್) ತಂಡ ತಲಕಾವೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮೀದಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತು.

error: Content is protected !!