ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಡೆಯಿರಿ

03/12/2021

ಮಡಿಕೇರಿ ಡಿ.3 : ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಡೆಯಿರಿ…