ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತ ತಲೈಯಾರ್ ಜಲಪಾತ

04/12/2021

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಲೈಯಾರ್ ಜಲಪಾತವು ಒಂದು. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ದಿಂಡಿಗುಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪಳನಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ೯೭೫ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧರೆಗೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಈ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ೬ ನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ತಲೈಯಾರ್ ಜಲಪಾತವನ್ನು ‘ರಾಟ್ ಟೈಲ್ ಫಾಲ್ಸ್’ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯವೆಂದರೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯವು ಕೂಡ ಇದೆ.