Tuesday, November 12, 2019 1:49 PM

ಚೋಳ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾದ ಚೆನ್ನೈನ ಪಾರ್ಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ
43
ಚೋಳ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾದ ಚೆನ್ನೈನ ಪಾರ್ಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ

ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಚೆನ್ನೈ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಚೋಳ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.

ವೋಟ್ ಪೋಲ್

Previous polls

ಸುಭಾಷಿತ

ಜಾಹಿರಾತುಗಳು

ಫಿಲಂವುಡ್