ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಮಾಸಿಕ ಗೌರವ ಧನ : ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮನವಿ

July 13, 2020

ಮಡಿಕೇರಿ ಜು.13 : ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಮಾಸಿಕ ಗೌರವ ಧನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

error: Content is protected !!