ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್ ಪೊರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ

22/07/2020

ಮಡಿಕೇರಿ ಜು.22 : ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅನುಮೋದಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಪಿ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2 ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್ ಪೊರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್, 14 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಆಗಸ್ಟ್, 17 ಮತ್ತು ಮರು ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಆಗಸ್ಟ್, 27 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.