ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

04/09/2020

ಮಡಿಕೇರಿ ಸೆ. 4 : ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,859 ಅಡಿಗಳು, ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 2856.55 ಅಡಿಗಳು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ 2858.03 ಅಡಿ. ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು 832 ಕ್ಯುಸೆಕ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು 3595 ಕ್ಯುಸೆಕ್. ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಹೊರ ಹರಿವು ನದಿಗೆ 500, ನಾಲೆಗೆ 1200. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ನದಿಗೆ 1575, ನಾಲೆಗೆ 1650 ಕ್ಯುಸೆಕ್.